top of page

HINNASTO

Toimistomme yleiset palkkioperusteet määräytyvät Suomen Asianajajaliiton ohjeistuksen mukaisesti.  Pääsääntöisesti palkkiomme perustuvat  toimeksiannon vaatimaan työaikaan.  Palkkioihin lisätään asian hoitamisesta aiheutuvat suoranaiset kustannukset esimerkiksi matkakustannukset ja erilaiset viranomaismaksut. 

 

Palkkiot määritellään toimeksiantokohtaisesti ja tarvittaessa kustannuksista laaditaan arvio.

 

 

Toimistomme yleinen tuntiveloitus  alkaa 248 eurosta, joka sisältää arvonlisäveroa 24 %  (200 euroa alv 0%). Maksuttomissa oikeudenkäynneissä käytetään valtion yleistä tuntiveloitusta  136,40 euroa, joka sisältää arvonlisävero 24 % (110 euroa alv 0%). 

 

 

Esimerkkejä tavanomaisten asiakirjojen laatimisesta aiheutuvista palkkioista arvonlisäveroineen:

 

                                               alkaen euroa

                                                                                                                   

Edunvalvontavaltakirja             248,00

Avioehtosopimus                      310,00

Testamentti                                310,00

Perunkirjoitus                             620,00

Sopimusositus                           992,00

Perinnönjakosopimus               992,00

bottom of page