top of page

Tiedonantovelvollisuuden alaiset tiedot

Asianajotoimisto Hiukka & Sandström Oy:n yhteystiedot:

Korkalonkatu 6 A 7

96100 ROVANIEMI

p. 0207 479 790

info@hiukka-sandstrom.fi

www.hiukka-sandstrom.fi 

 

Asianajotoimisto Hiukka & Sandström Oy  on rekisteröity Patentti- ja kaupparekisteriin 21.9.1994, ennakkoperintärekisteriin 5.12.1996 ja arvonlisäverorekisteriin 1.2.1996.  Asianajotoimiston y-tunnus on 1069675-0 ja arvonlisäverotunniste FI10696750.

Asianajotoimisto Hiukka & Sandström Oy:n asianajajat on merkitty  Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon. Suomen Asianajajaliitto hyväksyy asianajajat ja antaa luvan toiminnan harjoittamiseen osakeyhtiömuodossa. Suomen Asianajajaliiton yhteystiedot:

Suomen Asianajajaliitto, PL 194, 00101 Helsinki, p. (09) 6866 120, fax (09) 6866 1299, sähköposti: info@asianajajaliitto.fi, www.asianajajaliitto.fi 

Asianajotoimisto Hiukka & Sandström Oy:llä on Suomen Asianajajaliiton vastuuvakuutusta koskevien ohjeiden mukainen vastuuvakuutus. Vakuutuksen antajan yhteystiedot ovat:  

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ( 0196826-7),  00017 FENNIA.   

bottom of page